Školní jídelna - změny v platbách a přihlašování stravy
publikováno: 01.09.2023

Od 01. 08. 2023:

  • stravné se platí dopředu bezhotovostně na účet školní jídelny s variabilním symbolem (VS), který je přidělen při podání Přihlášky ke stravování
  • bankovní účet školní jídelny 35-165 200 9339 / 0800
ZŠ - 6-10 let ZŠ - 10-15 let ZŠ - nad 15 let
30,- Kč 34,- Kč 40,- Kč

 

Od 01. 09. 2023:

  • přihlašování stravy individuálně - každý strávník sám na www.strava.cz