Informace k provozu škol a školských zařízení od 19. 04. 2021
publikováno: 16.04.2021

Provoz sekretariátu školy:          07:00 - 15:00 hod

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PLATNÉ OD 19. 04. 2021

1. – 5. ročník

 • Rotační výuka podle rozpisu - ZDE
 • Třídy, které mají v daném týdnu distanční výuku, postupují podle instrukcí třídních učitelů.
 • Distanční vzdělávání je pro všechny žáky 1. – 5. ročníku povinné.
 • V případě neúčasti na online hodině je nutno absenci omluvit třídnímu učiteli. Omluvenka je nutná také v případě nemoci žáka, jehož výuka z technických důvodu probíhá pouze na základě emailové (telefonické) korespondence off-line.

Žáci - děti zaměstnanců různých profesí dle nařízení vlády ČR (řešení péče o tyto děti)

Děti zaměstnanců různých profesí (viz příloha) mohou mít v týdnu DV děti ve škole. Tito žáci budou v PC učebně, připojení k DV, později ve ŠD. 

 • Při příchodu do ranní družiny se tito nahlásí paní vychovatelce.
 • Ostatní žáci této kategorie chodí na 07:50 hod a vyčkávají příchodu vyučujících.
 • Tito žáci budou v PC učebně připojeni k distanční výuce, později budou ve ŠD

6. – 9. ročník

 • Žáci mají povinnou distanční výuku.
 • On-line hodiny probíhají dle upraveného rozvrhu (viz níže).
 • V ostatních hodinách pracují žáci samostatně off-line podle pokynů vyučujících.
 • Pro žáky bez možnosti on-line výuky probíhá výuka dle individuální domluvy s vyučujícím – emailová, telefonická korespondence se žákem nebo jeho zákonným zástupcem.
 • Distanční vzdělávání je pro všechny žáky 6. – 9. ročníku povinné.
 • V případě neúčasti na on-line hodině je nutno absenci omluvit třídnímu učiteli. Omluvenka je nutná také v případě nemoci žáka, jehož výuka z technických důvodu probíhá pouze na základě emailové (telefonické) korespondence off-line.
 • Osobní odběr oběda do jídlonosičů je možný od 13:30 hod.
 • Povoleny jsou individuální konzultace 1-1 pro žáky ohrožené školním neúspěchem anebo konzultace pro žáky 9. ročníku v předmětech potřebných k PZ, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. 

Rozvrhy hodin – distanční výuka – 6. – 9. ročník

upozornění.jpg