Informace – Vzdělávání žáků – od 04. 01. 2021
publikováno: 11.01.2021

1. a 2. ročník

 • Prezenční výuky se účastní pouze žáci 1. a 2. tříd. podle rozvrhu platného od 1. 9. 2020
 • Vstup do školy není časově organizován, škola se otevírá v 7:30 h. Žáci vstupují do školy určenými vchody, nechodí do šaten, své svrchní oděvy a obuv si nechávají ve svých třídách.
 • V kmenových třídách probíhá také činnost ranní i odpolední družiny. Vyzvedávání dětí probíhá u vchodu „ředitelství“, kde je vyvěšen telefonický kontakt na jednotlivé paní vychovatelky. Rodiče po telefonické domluvě vyčkají příchodu dítěte před budovou školy.
 • Školní stravování je pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně bez omezení, při dodržování protiepidemických opatření.
 • Ranní školní družina je v provozu 6:00 – 7:30, odpolední do 16:30.
 • Žáci 1. tříd vchází do budovy průběžně krčkem
 • Žáci 2. tříd vchází do budovy průběžně přes vchod ředitelství

3. – 5. ročník

 • Žáci mají povinnou distanční výuku podle instrukcí třídních učitelů.
 • Distanční vzdělávání je pro všechny žáky 3. – 5. ročníku povinné.
 • V případě neúčasti na online hodině je nutno absenci omluvit třídnímu učiteli. Omluvenka je nutná také v případě nemoci žáka, jehož výuka z technických důvodu probíhá pouze na základě emailové (telefonické) korespondence off-line

6. – 9. ročník

 • Žáci mají povinnou distanční výuku.
 • On-line hodiny probíhají dle upraveného rozvrhu (viz níže).
 • V ostatních hodinách pracují žáci samostatně off-line podle pokynů vyučujících.
 • Pro žáky bez možnosti on-line výuky probíhá výuka dle individuální domluvy s vyučujícím – emailová, telefonická korespondence se žákem nebo jeho zákonným zástupcem.
 • V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je možnost odebrání jídla do jídlonosiče v časech 10:45 – 11:00 hod a 13.40 – 14:00 hod.
 • Distanční vzdělávání je pro všechny žáky 3. – 9. ročníku povinné.
 • V případě neúčasti na on-line hodině je nutno absenci omluvit třídnímu učiteli. Omluvenka je nutná také v případě nemoci žáka, jehož výuka z technických důvodu probíhá pouze na základě emailové (telefonické) korespondence off-line.

 

Rozvrhy hodin – distanční výuka – 6. – 9. ročník – od 04. 01. 2021