Nastavení cookies
Školní rok 2022/2023
Mezinárodní úspěch absolventa naší školy a RFA Ostrava

Do nominace reprezentačního týmu ČR U16 byl trenérem Žilákem vybrán i loňský absolvent RFA Ostrava a žák naší základní školy Damián Prepsl (na fotogafii s číslem 19). Jeho premiéra byla velmi zdařilá a v přípravném utkání s Maďarskem byl autorem jednoho ze šesti vstřelených gólů do soupeřovy sítě.

Přejeme Damiánovi hodně štěstí i v následujících utkáních.

https://repre.fotbal.cz/u16-jednoznacna-vyhra-nad-madarskem/a16909

facr-22-23-01.jpeg
Adaptační dny - 6.AB

Začal nový školní rok a pro současné šesťáky nastala změna - přechod na 2. stupeň a noví třídní učitelé. Aby žáci tyto změny lépe zvládli, škola pro ně připravila adaptační program, během kterého se vhodnými zábavnými aktivitami ve třídách a na hřišti seznámili se svými pedagogy, případně novými spolužáky. Adaptační program byl ukončen výletem na golfové hřiště v nedaleké Lhotce. Děti si zasportovaly a zahrály minigolf se svými novými učiteli, nechyběla ani sladká pozornost a opékání špekáčků v areálu golfu. Byly to náročné tři dny, ale dle ohlasů dětí a pedagogů se moc vydařily a stanovený cíl, poznávání se navzájem, byl splněn na jedničku.

Adaptační dny - fotogalerie

adaptak-6ab-22.jpg
Den české státnosti

I v tomto školním roce budou zástupci školního parlamentu připravovat pro žáky ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě barevné a tematické dny. První si připravili na úterý 27. září 2022. Oblékli jsme se do barev trikolory - červené, modré a bílé a připomněli si Den české státnosti. V mnohých třídách si děti povídaly o knížeti Václavovi, četly pověsti, vypracovávaly pracovní listy nebo kreslily (či vybarvovaly) jeho podobiznu.

Za nejlépe doladěné oblečení všech dětí, paní učitelky a paní asistentky při barevném dni v barvách trikolory byla zástupci školního parlamentu vyhodnocena a diplomem a sladkostmi odměněna třída 1. C. Blahopřejeme!

Den české státnosti - fotogalerie

Den v barvách trikolory - vyhodnocení - fotogalerie

trikolora-22.jpg
Logická olympiáda 2022/2023 – 15. ročník – kategorie B

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování, pohotového rozhodování a především schopnost samostatného logického myšlení. Letos se v září do soutěže zapojilo 26 368 řešitelů, z toho v našem kraji 3 596, mezi nimiž se naši žáci 2. stupně neztratili.

Kategorie B - 6. - 9. ročník:

 • 1. místo ve škole - Matěj Tvardek, 6. A
 • 2. místo ve škole - David Venglář, 9. B
 • 3. místo ve škole - Damián Lach, 9. A a Lukáš Vykoukal, 7. A

Blahopřejeme!

logol-001.jpg
Hledáme nejlepšího chemika 2022/2023

V úterý 04. října 2022 se uskutečnilo školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, do kterého se zapojilo 63 žáků 9. ročníku. V časovém limitu řešiliv otázky z chemického názvosloví, chemických výpočtů a jiných témat obecné a anorganické chemie. Naši tří nejlepší postoupili do okresního kola na SPŠCh v Ostravě Zábřehu, která v našem regionu soutěž organizuje, a stali se úspěšnými řešiteli.

 • 1. místo – Lukáš Mikulenka, 9. F – 57 b.
 • 2. místo – Jan Nedvěd, 9. A – 54 b.
 • 3. místo – Tadeáš Malík, 9. B – 52 b.
 • 4. místo – Radka Nachtmannová, 9. B – 48 b.

Blahopřejeme!

logo-mladychemik.jpg
Přírodovědný Klokan 2022/2023 - 17. ročník

Ve středu 12. října 2022 se uskutečnilo školní kolo Přírodovědného Klokana, do kterého se zapojilo 58 žáků 9. ročníku. V časovém limitu řešili přírodovědně zaměřené úlohy (fyzika, zeměpis, matematika, přírodopis) bodově rozdělené do 4 úrovní náročnosti. Statistika výsledků všech soutěžících byla poslána do městského centra soutěže, kde se porovnávaly výsledky všech ostravských základních škol, a následně i do krajského centra:

 • 1. místo - ŠK i MK – Lukáš Mikulenka, 9. F – 100 b. - 2. místo v kraji
 • 2. místo - ŠK i MK – Jan Figiel, 9. B – 87 b.
 • 3. místo - ŠK i MK – Jan Karel, 9. B – 83 b.

Blahopřejeme!

klokan-21.jpg
Dýňobraní - 6. AB

Na naší školní zahradě je krásně podzimně. Stále ještě roste meduňka a dozrávají dýně, které děti v loňském školním roce zasadily. Žáci 6. A a 6. B si v minulém týdnu při sběru dýní užili slunečné počasí. Pak už v rámci pracovních činností zapojili svoji kreativitu a šikovné ruce při dlabání a vyřezávání dýňových dekorací.

Dýňobraní - 6.AB - fotogalerie

dyne-22.jpg
Pythagoriáda 2022/2023 - 45. ročník

V říjnu 2022 se naše škola zapojila do tradiční matematické soutěže Pythagoriáda ve čtyřech kategoriích:

Kategorie - 6. ročník:

 • 1. místo - Matěj Tvardek, 6. A - absolutní vítěz za 2. stupeň
 • 2. místo - Sebastian Filip, 6. A
 • 3. místo - Vojtěch Rohan, Karolína Hartmannová, Anděla Frydrychová, 6. A

Kategorie - 7. ročník:

 • 1. místo - Lukáš Vykoukal, 6. A
 • 2. - 3. místo - Sebastian Jaroslaw Kubiak, 7. A a Kristýna Ryšková, 7. B

Kategorie - 8. ročník:

 • 1. místo - Martin Timco, 8. F
 • 2. místo - Jana Kakalejčíková, 8. A
 • 3. místo - Jan Matuška, 8. F

Kategorie - 9. ročník:

 • 1. místo - Jan Figiel, 9. B
 • 2. místo - Lukáš Mikulenka, 9. F
 • 3. místo - Kateřina Krajíčková, Jan Karel, 9. B a Jakub Nedvěd, 9. A

Blahopřejeme!

pythagoriada.jpg
Celé Česko čte dětem - Kapuce od mikiny

Celé Česko čte dětem je projekt, který v České republice realizuje obecně prospěšná společnost stejného názvu. Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, propagace hodnotné literatury a budování rodinných vazeb prostřednictvím čtení.

V rámci tohoto projektu vznikla kniha povídek pro náctileté Kapuce od mikiny, do níž napsalo povídky patnáct současných renomovaných autorů, např. Alena Mornštajnová, Iva Procházková, Ivona Březinová, Arnošt Goldflam, Klára Smolíková, Petra Dvořáková, Petra Soukupová atd. Texty povídek upozorňují na palčivá témata jako je šikana, život s handicapem, závislosti, poruchy příjmu potravy, materialismus či předsudky. Dotýkají se také otázek hodnot jako je čestnost, vnitřní svoboda, zodpovědnost, empatie, solidarita, pokora či laskavost.

Na základě těchto povídek byly zpracovány čtenářské dílny, kdy lektoři s žáky ve dvou vyučovacích hodinách procházejí povídky, hovoří o nich a snaží se poodhalit a rozebrat daný problém. Naši školu v pátek 21. října 2022 navštívila lektorka Martina Mikesková, která společně s žáky četla povídku Viktorie Hanišové To nechceš. Osmáky povídka i lekce zaujala, dokázali hovořit o postavách knihy, o popisovaném problému, přemýšleli o rodině, jejím fungování, odloučení od rodičů, konzumu, šikaně i přátelství.

Kapuce od mikiny - fotogalerie

kapuce-22.jpg
Exkurze - Osvětim - 9. ABF

Zájemci z 9. ročníku se v pondělí 31. října 2022 zúčastnili historicko - poznávací exkurze do polského města Osvětim. Žáci měli možnost projít s místním průvodcem nejdřív táborový komplex Auschwitz I. Po krátkém přesunu si prošli rozsáhlý vyhlazovací tábor Auschwitz II - Birkenau (Březinka), který byl zřízen později, roku 1942, na druhé straně města.

Exkurze - Osvětim - fotogalerie

osvetim-22.jpg
nahoru