Dokumenty ŠD

Omluvenka ze ŠD (docx)

Kritéria přijetí žáků do ŠD v šk. r. 2021/2022 (pdf)

Přihláška do ŠD (docx)

Odhláška ze ŠD (docx)

Školní vzdělávací program – ŠD (pdf)

Vnitřní řád ŠD (pdf)

Směrnice č.8 – Úplata za ŠD (pdf)