Online výuka

Umíme to: 

  • zdarma procvičování učiva (matematika, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, programování, přírodní vědy) - žák pracuje individuálně nebo řeší zadané domácí úkoly
  • žák se přihlašuje svým školním e-mailem (zak.jmeno.prijmeni@zsbohuminska.cz) a heslem
  • v případě zapomenutí hesla oznámí žák tuto skutečnost třídnímu učiteli, ten zabezpečí reset hesla u školního administrátora aplikace

Infozdroje:

  • odkazy na různé vzdělávací internetové stránky, které slouží k prohloubení učiva podle zájmu žáka

Teams:

  • online verze základního nástroje pro online výuku žáků naší školy - online hodiny, zadávání domácích úkolů, soubory pro výuku, skupinový, či individuální chat - kompatibilní s pc, notebookem, tabletem, mobilním telefonem
  • žák se přihlašuje podobně jako do aplikace Teams pomocí školního e-mailu (zak.jmeno.prijmeni@zsbohuminska.cz) a hesla
  • pro plnohodnotnou výuku se doporučuje funkční mikrofon, resp. headset