Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Klíč ke vzdělání - šance pro každého "

(k nahlédnutí v kanceláři školy)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Klíč ke vzdělání - šance pro každého - sport "

(k nahlédnutí v kanceláři školy)

Řády školy

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (pdf)

Školní preventivní strategie (pdf)

Program proti šikanování (pdf)

Minimální preventivní program-2022/2023 (pdf)

Vnitřní řád ŠD (pdf)

Úplata za ŠD (pdf)

Organizační řád ŠJ (pdf)

Vnitřní řád ŠJ (pdf)

Návštěvní řád hřistě (pdf)