Objednávky stravy

Přihlašování / Odhlašování stravy -  každý individuálně - pracovní den předem do 11:00 hod:

strava.cz

Od 01. 08. 2023:

  • stravné se platí dopředu bezhotovostně na účet školní jídelny s variabilním symbolem (VS), který je přidělen při podání Přihlášky ke stravování
  • bankovní účet školní jídelny 35-165 200 9339 / 0800
ZŠ - 6-10 let ZŠ - 10-15 let ZŠ - nad 15 let
30,- Kč 34,- Kč 40,- Kč

 

Přihláška ke školnímu stravování (pdf)

Odhláška ze školního stravování (pdf)