Ředitelka školy

Mgr. Lenka Matušková; email: reditelka@zsbohuminska.cz

telefon: +420 596241739, +420 606331621

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Martina Tvrdá; email: zastupce@zsbohuminska.cz

telefon: +420 596241739+420 776740070

Správní úsek

Referentka:

Lenka Hurníková; email: skola@zsbohuminska.cz

telefon: +420 596241739+420 725123100

 

Ekonomka:

Ing. Ilona Kovalová; email: ekonomka@zsbohuminska.cz

telefon: +420 724333066

 

Projektová manažerka:

Ing. Pavla Ceníčková; email: pavla.cenickova@zsbohuminska.cz

 

Školník (správce hřiště):

Jiří Kratochvíl; telefon: +420 725538885

 

Třídní učitelé a asistenti pedagoga (v předmětech)

1. A - Mgr. Hana Smělíková; email: hana.smelikova@zsbohuminska.cz,

1. B - Mgr. Pavla Farníková; email: pavla.farnikova@zsbohuminska.cz

1. C - Mgr. Adéla Elisha Šalamonová; email: adela.salamonova@zsbohuminska.cz

 

2. A - Mgr. Lenka Kratochvílová; email: lenka.kratochvilova@zsbohuminska.cz

druhý pedagog: Bc. Dominik Mazurek; email: dominik.mazurek@zsbohuminska.cz

2. B - Mgr. Marcela Krihová; email: marcela.krihova@zsbohuminska.cz

2. C - Mgr. Dana Sliwková; email: dana.sliwkova@zsbohuminska.cz

 

3. A - Mgr. Mária Malicherová; email: maria.malicherova@zsbohuminska.cz

3. B - Mgr. Lenka Waszutová; email: lenka.waszutova@zsbohuminska.cz,

asistent pedagoga: Bc. Irena Machurová; email: irena.machurova@zsbohuminska.cz

3. C - Mgr. Vladimíra Rutarová; email: vladimira.rutarova@zsbohuminska.cz

 

4. A - Mgr. Ivana Bujáčková; email: ivana.bujackova@zsbohuminska.cz

 druhý pedagog: Mgr. Adriana Gorilová; email: adriana.gorilova@zsbohuminska.cz

4. B - Mgr. Jana Kodrlová; email: jana.kodrlova@zsbohuminska.cz

 

5. A - Mgr. Jana Vaněčková; email: jana.vaneckova@zsbohuminska.cz,

5. B - Mgr. Roman Volný; email: roman.volny@zsbohuminska.cz

asistent pedagoga: Leona Nytrová; email: leona.nytrova@zsbohuminska.cz

 

6. A - Mgr. Simona Kyselová; email: simona.kyselova@zsbohuminska.cz

asistent pedagoga: Mgr. Hana Oborilová; email: hana.oborilova@zsbohuminska.cz

6. B - Mgr. Kristýna Pavliňáková; email: kristyna.pavlinakova@zsbohuminska.cz

 

7. A - Mgr. Michaela Prokopová; email: michaela.prokopova@zsbohuminska.cz

7. B - Mgr. Petra Ryšková; email: petra.ryskova@zsbohuminska.cz.

 

8. A - Mgr. Jana Čepeláková; email: jana.cepelakova@zsbohuminska.cz

8. B - Mgr. Soňa Fajkusová; email: sona.fajkusova@zsbohuminska.cz,

 asistent pedagoga: Hana Sálusová; email: hana.salusova@zsbohuminska.cz

8. F - Mgr. Liana Svobodová; email: liana.svobodova@zsbohuminska.cz

 

9. A - Mgr. Dagmar Sládečková; email: dagmar.sladeckova@zsbohuminska.cz

9. B - Mgr. Kateřina Lichá; email: katerina.licha@zsbohuminska.cz

9. F - Mgr. Radim Kofránek; email: radim.kofranek@zsbohuminska.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Karolína Englišová; email: karolina.englisova@zsbohuminska.cz

Mgr. Jiří Charbulák; email: jiri.charbulak@zsbohuminska.cz

Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz

Mgr. Lenka Maluchová; email: lenka.maluchova@zsbohuminska.cz

Mgr. Zdeněk Martínek; email: zdenek.martinek@zsbohuminska.cz

Mgr. Andrea Tejzrová; email: andrea.tejzrova@zsbohuminska.cz

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce - Mgr. Blanka Malá; email: blanka.mala@zsbohuminska.cz

Kariérový poradce - Mgr. Petra Ryšková; email: petra.ryskova@zsbohuminska.cz

Školní metodik prevence - Mgr. Radim Kofránek; email: radim.kofranek@zsbohuminska.cz

Školní speciální pedagog - Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková; email: dagmar.vilaskova@zsbohuminska.cz

Školní psycholog - PhDr. Lic. Dagmar Pleva; email: dagmar.pleva@zsbohuminska.cz

nahoru