Nastavení cookies
Školní parlament – 2023/2024

Školní parlament má na naší škole dlouholetou tradici. Je složen ze zástupců všech tříd 5. – 9. ročníku. Žáci se scházejí pravidelně každý první pátek v měsíci ve školní knihovně a příležitostně dle potřeby.

O výsledcích svého jednání informují třídní učitele a žáky na třídnických hodinách. Řeší podmínky a požadavky žáků na život ve škole. Je prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Pomáhá všem vyučujícím a školní družině při organizaci akcí pro žáky a rodiče, organizuje své vlastní akce, kterými podporuje dobrou atmosféru ve škole, spolupráci a kamarádství mezi žáky.

Činnost školního parlamentu koordinuje Mgr. Liana Svobodová.

Složení školního parlamentu

5. A - Amálie Tvardková     

5. B - Viktorie Bojasová

6. A - Ema Žmolíková, Julie Stříbná

6. B - Ondřej Slavický

7. A - Matěj Tvardek          

7. B - Vojtěch Záruba

8. A - Sebastián J. Kubiak, Matyáš Seidler          

8. B - Markéta Vykoukalová

9. A - Jana Kakalejčíková          

9. B - Zuzana Broschová

9. F - Tobiáš Schulla                  

parlament-23-24.jpg
Plánované aktivity
 • Novinky, popř. zprávy a fotografie z uskutečněných akcí si mohou žáci prohlédnout na nástěnce školního parlamentu ve 2. patře., popř. ve školním časopise Kameňák, informační panel s aktualitami je využíván při společných akcích dětí a rodičů
 • V září zástupci školního parlamentu vyzvali spolužáky k účasti v celorepublikové projektu Dětský čin roku.
 • Budeme nápomocni při akcích školní družiny – Halloween, Mikulášská nadílka, karneval apod.
 • Vyzveme žáky k účasti na vybraných charitativních projektech.
 • Budeme pokračovat ve sběru plastových víček, tím přispíváme na speciální léčbu Klim therapy postižených dětí Lukáška a Marušky.
 • Opět zorganizujeme oblíbené barevné, popř. tematické dny.
 • Pomůžeme s organizací VáNočního čtení.
 • Pomůžeme při zápisu do prvních tříd.
 • Budeme spolupracovat s redakční radou školního časopisu Kameňák.
 • Aktivně se zúčastníme Dětského dne.
 • Další akce, projekty, nápady apod., které pro nás budou zajímavé a inspirativní.

 

Mgr. Liana Svobodová

Video-blahopřání Školního parlamentu ke Dni učitelů 2021
nahoru