Školní parlament – 2020/2021

Školní parlament je orgánem žáků, který žákům umožňuje diskutovat s vedením školy i pedagogickým sborem v atmosféře vzájemné důvěry, uznání a spolupráce, spolupodílet se na řešení problémů školy, uspokojovat potřeby a zájmy žáků, garantuje realizaci nalezených řešení.

Je složen ze zástupců 5. – 9. tříd, na něž se mohou všichni žáci obracet. Jeho cílem je zapojit žáky do řešení problémů týkajících se života ve škole. Členové parlamentu se scházejí pravidelně a o výsledcích svého jednání informují členové ŽP třídní učitele a žáky na třídnických hodinách. Řeší podmínky a požadavky žáků na život ve škole. Je prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Pomáhá všem vyučujícím při organizaci akcí pro žáky a rodiče.

Za činnost školního parlamentu zodpovídá p.uč. Mgr. Liana Svobodová. Žáci se scházejí pravidelně každou první středu v měsíci ve školní knihovně a příležitostně dle potřeby.

Složení školního parlamentu

5. A – Sebastian Kubiak          

5. B – Anička Mžyková

6. A – Dominik Řeháček          

6. B – Vendula Buchtová

7. A – Eliška Hlavičková          

7. B – Sebastian Ryška, Amálie Ščerbová

8. A – Nikola Bergerová         

8. B – Soňa Vojkovská

8. F – Sebastian Dědik            

9. A – Ester Michálková, Michal Caletka

9. B – Michaela Černá, Natálie Sněhotová

9. F – Patrik Brak

parlament-2021.jpg
Plánované aktivity
 • Novinky, popř. zprávy a fotografie z uskutečněných akcí si mohou žáci prohlédnout na nástěnce školního parlamentu ve 2. patře., popř. ve školním časopise Kameňák, informační panel s aktualitami je využíván při společných akcích dětí a rodičů
 • V září zástupci školního parlamentu vyzvali spolužáky k účasti v celorepublikové projektu Dětský čin roku.
 • Budeme nápomocni při akcích školní družiny – Halloween, Mikulášská nadílka, karneval apod.
 • Vyzveme žáky k účasti na vybraných charitativních projektech.
 • Budeme pokračovat ve sběru plastových víček, tím přispíváme na speciální léčbu Klim therapy postižených dětí Lukáška a Marušky.
 • Opět zorganizujeme oblíbené barevné, popř. tematické dny.
 • Pomůžeme s organizací VáNočního čtení.
 • Pomůžeme při zápisu do prvních tříd.
 • Budeme spolupracovat s redakční radou školního časopisu Kameňák.
 • Aktivně se zúčastníme Dětského dne.
 • Další akce, projekty, nápady apod., které pro nás budou zajímavé a inspirativní.

 

Mgr. Liana Svobodová

Video-blahopřání Školního parlamentu ke Dni učitelů 2021
nahoru