Formuláře ke stažení

Omluvenka z výuky (doc)

Žádost o uvolnění z výuky na více dní (doc)

Omluvenka ze ŠD (docx)

Odchod z mimoškolní akce (docx)

Kritéria přijetí žáků do ŠD v šk. r. 2021/2022 (pdf)

Přihláška do ŠD (docx)

Přihláška ke školnímu stravování (pdf)

Informační letáky MŠMT - COVID 19:

1. stupeň (pdf)

2. stupeň (pdf)

Jak mluvit s dětmi o COVID - doporučení  (pdf)