Nastavení cookies
Florbal - školní turnaj 2024

Ve čtvrtek 2. května 2024 se v tělocvičně naší školy uskutečnil dlouho připravovaný florbalový turnaj 5.– 9. ročníku, jehož garanty byla paní učitelka Mgr. D. Sládečková a pan učitel Mgr. M. Jurkas. Celkově se zúčastnilo 44 žáků, kteří byli rozděleni do 8 týmů. Zapojení deváťáci byli kapitány týmů nejmladších ročníků. Vítězem turnaje se stal tým z 8. A, který ve finále porazil po velkém boji hráče z 8. B.

Konečné pořadí:

 • 1. místo - tým 8. A
 • 2. místo - tým 8. B
 • 3. místo - tým 7. A
 • 4. místo - tým 6. B

Hráč turnajeDaniel Janečka, 8. B.

Nejlepším týmům gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným!

Florbal - turnaj - fotogalerie

florbal-24.jpg
Finanční gramotnost - finále

V pátek 26. dubna 2024 se v prostorách České národní banky konalo finále již 13. ročníku největší tuzemské soutěže Finanční gramotnost. Ta je určena studentům základních a středních škol a má za cíl zlepšit jejich finanční dovednosti - nejen rozšířit teoretické znalostí v oblasti financí, ale také jejich využití v běžném životě. Do letošního ročníku se zapojilo rekordní množství účastníků. Své síly poměřilo bezmála 1 300 škol a 64 000 studentů.

Naši školu jel reprezentovat tým ve složení Daniel Majovský, Adriana Furstová (oba 5.ročník) a Roman Mlýnek (4.ročník). Žáci vyhráli okresní kolo, postoupili do krajského kola, vypracovali a obhájili finanční případovou studii, jako jediní z Moravskoslezského kraje se probojovali do celostátního kola a vyrazili soutěžit do Prahy. 

V rámci finále byl týmům zadán praktický úkol z reálného života, který navazoval na projekty z krajského kola a ověřil jejich finanční znalosti a pomohl jim uvědomit si hodnotu peněz a důležitost správného hospodaření. Díky soutěži si tak žáci mohli rozšířit obzory a dozvědět se mnoho praktických věcí, které využijí ve svém budoucím životě.

Celostátní kolo si žáci užili, prošli si prostory a expozici České národní banky, diskutovali s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Domů si odváželi spousty zážitků a dojmů z atmosféry, která po celý den v České národní bance panovala.  

Finanční gramotnost - fotogalerie

fingram-24.jpg
Den Země 2024

Také letos se naše škola zapojila do oslav Dne Země prostřednictvím celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Žáci 5. - 9. ročníku se v pátek 26. dubna 2024 vydali uklidit blízké okolí školy - břehy kolem řeky Ostravice, okolí Slezskoostravského hradu, stadionu Bazaly, Golíkův sad. Úklidu se zúčastnilo 156 žáků a 11 vyučujících. Bylo posbíráno 218 kg odpadu.

Pro žáky 1. - 4. ročníku byla připravena na školním hřišti stezka, na které ve dvojicích odpovídali na otázky vztahující se ke Dni Země. Na nejrychlejší luštitele čekaly odměny. V rámci tohoto projektového dne byl žákům představen vzdělávací program Tonda obal na cestách. Během jedné vyučovací hodiny se dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů a dozvěděli se např. kolik PET lahví je potřeba na výrobu jedné mikiny. Projektové dopoledne si žáci zpestřili tvorbou výkresů, lapbooků a výrobků, které zdobí chodby i jednotlivé třídy a připomínají nezbytnost ochrany přírody a životního prostředí.

Den Země - fotogalerie

denzeme-24.jpg
Projekt - Řemesla

V prostorách školy byly v dubnu 2024 instalovány panely s komiksovými příběhy, které žáky seznamovaly s tradičními řemesly. Žáky 3. ročníku to inspirovalo k zpracování projektu. Začetli se do knihy spisovatelky Kláry Smolíkové s názvem Řemesla. Vybrali si určité řemeslo a ve dvojicích vytvořili zajímavé práce, které prezentovali před třídou. Součástí prezentace byly také záludné otázky – např. Co to jsou caletky?

Projekt - Řemesla - fotogalerie

remesla-24.jpg
Jazyková exkurze - Vídeň - 8. ročník

V dubnu 2024 naše škola uspořádala jednodenní exkurzi pro žáky 8. ročníku doplněné o žáky 9. ročníku do Vídně, hlavního města Rakouska. Cílem bylo sledovat pamětihodnosti a současný život ve Vídni.

Po příjezdu do Vídně žáci navštívili zámek Schönbrunn, ve kterém měli možnost projít císařské reprezentační místnosti, kde kdysi žili významní historické postavy, jako byla císařovna Marie Terezie, císař František Josef II. a císařovna Alžběta, známá jako Sissi. Po návštěvě Muzea císařských kočárů se vydali až k monumentální barokní stavbě Gloriette na nejvyšším bodě zámeckého parku, odtud byl nádherný výhled na celou Vídeň. V centru města prošli náměstí Hrdinů, pokračovali okolo sídla prezidenta Hofburg a císařské jízdárny na Michalském náměstí, kde jsou vykopávky z doby Říše římské. Samozřejmě si prohlédli slavnou katedrálu Stephansdom.

Doprovázející pedagogové obdrželi pozitivní zpětnou vazbu od žáků. Exkurze se jim velmi líbila a měli možnost rozšířit své znalosti o reáliích a historii Vídně. Atmosféra kulturní a kavárenské metropole na ně udělala dojem. Zvládli také samostatně komunikovat, nakupovat jídlo a suvenýry. Toto zjištění povzbuzuje k podpoře jejich postupného zdokonalování anglického a německého jazyka. Mnozí z nich si možná uvědomili, jak důležité je ovládat minimálně jeden světový jazyk.

viden-24.jpg
Stříbrné basketbalistky - okresní kolo 2024

Výběr dívek druhého stupně obsadil dne 24. dubna 2024 krásné druhé místo v basketbalovém okresním kole. Holky byly naprosto úžasné a přemožitelky našly až v samotném finále. Chyběl jen  kousíček od postupu do krajského kola.

Náš stříbrný tým:

Adriana Górná, Tereza Slezáková, Sofie Blokšová, Karolína Papežová, Karolína Hartmannová, Samantha Šimová, Eliška Polochová a Adéla Pavlisková

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a navázání na úspěch chlapců z loňského roku, kteří našli přemožitele ve stejné části turnaje. 

basket-d-24-2.jpg
Minikopaná - 6/7 - obvodní kolo

Náš výběr z 6. a 7. ročníku vyhrál obvodní kolo v minikopané chlapců, které se konalo 18. dubna 2024 v Šenově. Dvě vítězství a jedna remíza znamená postup do krajského kola. Gratulujeme!

A zajímavost k tomu - do nominace mezi kluky se dostala také Karolína Hartmannová, která svými výkony nepřestávala udivovat a stala se hráčkou celého turnaje!

minikop-24.jpg
Minikopaná - 8/9 - obvodní kolo
Chlapci z 8. a 9. ročníku se umístili v minikopané na čtvrtém místě z šesti zúčastněných škol. Turnaj se konal 16. dubna 2024 v Šenově. Naši borci srdnatě bojovali a zaslouží velký dík za výkon a nasazení.
minikop-8-9-24.jpg
Volejbal - obvodní kolo

Vybrané žákyně 8. - 9. ročníku naší školy pod vedení garanta soutěže Mgr. Dagmar Sládečkové postoupily poprvé do  obvodního kola ve volejbale. Tento turnaj se konal na ZŠ Šenov s účastí 6 základních škol. Naše žákyně zvládly postup ze základní skupiny, ale v boji o 3. místo prohrály jen těsným rozdílem.

Všem zúčastněným hráčkám děkujeme za zvládnutí velmi náročné, ale zábavné hry jakou je volejbal, a za vzornou reprezentaci školy.

volejbal-d-24.jpg
Matematický Klokan 2024

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Kategorie: CVRČEK (2. - 3. ročník)

 • Jakub Keller, 3. B - 74 bodů
 • Nela Berousková, 3. B - 61 bodů
 • David Mlýnek, 3. B - 58 bodů

Kategorie: KLOKÁNEK (4. - 5. ročník)

 • Sebastian Schramek, 4. C - 111 bodů
 • Samuel Vajda, 4. C - 106 bodů
 • Eliška Sajdoková, 5. A - 104 bodů

Kategorie: BENJAMÍN (6. - 7. ročník)

 • Daniel Rataj, 6. A - 59 bodů
 • Agnes Klímová, 6. A - 56 bodů
 • Anděla Frydrychová, 7. A - 53 bodů
 • Eliška Nowaková, 6. B - 53 bodů

Kategorie: KADET (8. - 9. ročník)

 • Sofie Blokšová, 8. A - 90 bodů
 • Jan Matuška, 9. F - 79 bodů
 • Adrian Janošec, 9. F - 69 bodů

Blahopřejeme!

matklokan-24.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Vše
nahoru