VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Výběrové řízení - Školní nábytek 2021

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zakoupit školní nábytek:

Oznámení úmyslu  – (pdf)

Příloha č.1: Položkový rozpočet - Školní nábytek 2021 - (xls)

Výběrové řízení - Pokládka linolea ve třídě - jaro 2021

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadání zákazky pokládky linolea ve třídě:

Oznámení úmyslu s položkovým rozpočtem(pdf)

Výběrové řízení – Školní nábytek 2020

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zakoupit školní nábytek:

Oznámení úmyslu(pdf)

Příloha č.1: Položkový rozpočet – Školní nábytek 2020(xls)

Výběrové řízení – Multifunkční kopírovací stroje 2020

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zakoupit kopírovací stroje:

Oznámení úmyslu(pdf)

Výběrové řízení - Nákup PC učebny podzim 2020

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup PC učebny podzim 2020“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Technická specifikace 1 – Nákup PC učebny podzim 2020(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Technická specifikace 2 – Nákup PC učebny podzim 2020(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Krycí list – Nákup PC učebny podzim 2020(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Návrh Kupní smlouvy – Nákup PC učebny podzim 2020(pdf)//(doc)

Příloha č.5: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti(pdf)//(doc)

Příloha č.6: Profesní způsobilost(pdf)//(doc)

Výběrové řízení – Nákup IT podzim 2020

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup IT podzim 2020“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Technická specifikace – Nákup IT podzim 2020(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Krycí list – Nákup IT podzim 2020(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Návrh Kupní smlouvy – Nákup IT podzim 2020(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti(pdf)//(doc)

Příloha č.5: Profesní způsobilost(pdf)//(doc)

Výběrové řízení – Nákup učebnic 2020/2021

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup učebnic pro Základní školu Bohumínská – léto 2020“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup učebnic 2020/2021(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup učebnic 2020/2021(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Profesní způsobilost(pdf)//(doc)

Příloha č.5: Čestné prohlášení o poskytnutí náhradního plnění(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

Výběrové řízení – Nákup a instalace klimatizačních jednotek do školní jídelny 2019

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje, že veřejná zakázka „Nákup a instalace klimatizačních jednotek do školní jídelny ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.“ byla po dohodě se zřizovatelem zrušena vzhledem k tomu, že v současné době probíhá příprava projektové dokumentace „Rekonstrukce školní jídelny na ulici Bohumínská 72, Slezská Ostrava“, v rámci které dojde k výměně stávajícího zařízení vzduchotechniky v kuchyni včetně výměny VZT jednotky na střeše.

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup a instalace klimatizačních jednotek do školní jídelny(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup a instalace klimatizačních jednotek do školní jídelny(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Příloha č.5: Položkový rozpočet – Nákup a instalace klimatizačních jednotek do školní jídelny(pdf)//(xls)

Výběrové řízení – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben 2019

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci „Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Příloha č.5: Položkový rozpočet – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben(pdf)//(xls)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

 

Výběrové řízení – Nákup učebnic 2019/2020

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, zadává veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup učebnic pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup učebnic 2019/2020(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup učebnic 2019/2020(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

Výběrové řízení – Nákup zařízení školní kuchyně 2019

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci „Nákup zařízení školní kuchyně pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup zařízení školní kuchyně(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup zařízení školní kuchyně(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

nahoru