Nastavení cookies
Spolek rodičů a příznivců ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72

 

Dne 12. listopadu 1998 bylo při naší škole založeno občanské sdružení, které bylo v souladu s legislativou od 01. 01. 2014 transformováno na 

„Spolek rodičů a příznivců Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72“.

IČO:                                   

 • 68916817

Aktuální stanovy spolku:     

 • dostupné na www.justice.cz

Cíle spolku: 

 • spolupráce s rodiči, občanskou veřejností a samosprávními orgány Slezské Ostravy
 • podpora modernizace vzdělávacího procesu
 • pomoc žákům ze sociálně slabších rodin
 • podpora dalšího rozvoje talentovaných žáků
 • příspěvky na odměny žákům a akce školy pro žáky

Statutární orgán spolku:

 • Robert Sajdok, předseda
 • Jana Mostýnová, pokladní

Nejvyšší orgán spolku:

 • členská schůze složená ze všech členů spolku

Statutární orgán spolku:

 • Robert Sajdok - předseda
 • tomáš Maštera - pokladník

Členové spolku (v abecedním pořadí):

 • Blejchařová Monika
 • Ďuriš Antonín
 • Krenželoková Kateřina
 • Maštera Tomáš
 • Pawlicová Jana
 • Řezníčková Michaela
 • Sajdok Robert
 • Skalská Petra
 • Stešner Petr
 • Stešnerová Alena

Kontaktní e-mail:

 • srpsbohuminska@gmail.com

Číslo účtu:

 • 7583492001/5500

Finanční příspěvky rodičů do spolku:

 • v minimální částce 250,- Kč

Zájemci o členství a aktivní činnost ve spolku mohou spolek kontaktovat přes výše uvedený e-mail.

Pozdravení k Vánocům 2023 a novému roku 2024
Také naši rodiče se připojují s přáním jen toho nejlepšího a nejen přes vánoční svátky...
prani-srps-23.jpg
Pozdravení k začátku školního roku 2023/2024

Milí žáci a žákyně,

přejeme vám pohodový a klidný vstup do nového školního roku, neutuchající touhu po získávání nových vědomostí, hodně úspěchů při jejich vstřebávání a hlavně vždy a všude s úsměvem na rtech.

Vážené paní učitelky a páni učitelé,

přejeme vám trpělivost, laskavost, zdravý úsudek, a aby vám práce přinášela radost.

Ctění rodiče,

přejeme vám hodně sil, pevné nervy, radost z výsledků dětí, a abyste byli dobrým příkladem a oporou.

podzim-skola.jpg
Pozdravení ke konci školniho roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 se nachýlil ke svému konci, děti si dnes odnášejí domů vysvědčení - někteří poprvé, jiní naposledy...

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na výuce našich dětí, i všem ostatním, kteří věnovali dětem svůj čas, ale zejména a především chceme poděkovat všem našim hodným, nejlepším, fantastickým dětem za to, jakou nám dělají radost.

Loučíme se s našimi deváťáky a přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v další etapě života. 

Přejeme všem krásné prázdniny plné pohody a slunečných dní, nezapomenutelná dobrodružství a spousty zážitků.

SRPŠ při ZŠ Bohumínská

prázdniny-23.jpg
Den dětí 2022

Dne 1. června 2022 pořádalo SRPŠ při ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72 ve spolupráci se školou Den dětí. Dne se zúčastnili žáci prvního stupně. Akce se konala ve venkovních prostorech školy za pěkného počasí. Účast byla veliká, postupně se přidávali i rodiče dětí. Bylo zajištěno základní občerstvení, a kdo chtěl, mohl si na školní zahradě také opéct špekáčky. Pro děti bylo přichystáno celkem 12 soutěžních stanovišť. Když dítě všechna absolvovalo, dostalo dárkový balíček. Den dětí zahájilo vystoupení žáků, kteří nám předvedli aerobik. V průběhu odpoledne nás také navštívili záchranáři se svými psy a předvedli své dovednosti. Během celého odpoledne byla také přítomna paní Markéta Hovjacká a její koně z klubu Mušketýr. Nakonec ještě dorazili se svým autem dopravní policisté a děti mohly nahlédnout do policejního vozu.

Chceme poděkovat paní ředitelce Mgr. Lence Matuškové za poskytnutí prostor školy a mobiliáře, dále paní vychovatelce Mgr. Zuzaně Sviderské, která pomáhala s přípravou soutěží pro žáky, a také učitelům a zástupcům žákovského parlamentu, kteří pomáhali na různých stanovištích.

Podle šťastných výrazů dětí musíme hodnotit akci jako vydařenou a těšíme se na další podobné aktivity.

Den dětí (fotogalerie)

sd-dendeti-223.jpg
Finanční prostředky - přehled příjmů a výdajů
Zápisy ze schůze SRPŠ

2023/2024

10.10.2023 (pdf

2022/2023

20.09.2022 (pdf

 

2021/2022

20.01.2022 (pdf

 

2019/2020

16.01.2020 (pdf)

21.11.2019 (pdf) + dodatek (pdf)

 

2018/2019

06.05.2019 (pdf)

22.11.2018 (pdf)

20.09.2018 (pdf)

 

2017/2018

19.04.2018 (pdf)

25.01.2018 (pdf)

14.09.2017 (pdf)

nahoru