Nastavení cookies
Exkurze - Zámek a ZOO Lešná - 5. AB

Dne 31. května 2022 se konala školní exkurze tříd 5. A a 5. B, jejímž cílem bylo poznat blíže méně známá a také zajímavá zvířata, která například v ostravské ZOO nemáme možnost vidět, dozvědět se o nich nové informace, a jako přídavek navštívit kulturně zajímavé místo - zámek Lešná. Žáci měli mimo jiné možnost nakrmit a pohladit si rejnoky či spatřit tučňáky. Během celé exkurze jim byly sdělovány různé zajímavosti a informace, které byly doplněny otázkami, na které žáci aktivně odpovídali. Kromě živočichů měly děti možnost vidět také různé dřeviny a byliny, kdy nejzajímavějším místem byla zcela jistě japonská zahrada, která byla esteticky opravdu nádherná a měla na všechny uklidňující a relaxační účinek. Dopoledne nás také paní průvodkyně provedla po zámku Lešná, kde nás seznámila s tehdejšími obyvateli (rodem) zámku, se zajímavými předměty a také typickým životem obyvatel v tomto objektu. Celá exkurze byla protkána menšími a jednou velkou přestávkou, které sloužily především k odpočinku a občerstvení. Na konci exkurze měli žáci možnost zakoupit si také suvenýry, čehož většina z nich využila a odnesli si tak nejen vzpomínky, ale také i něco hmatatelného jako památku na tento výlet. 

Exkurze - Zámeek a Zoo Lešná - fotogalerie

lesna-5AB-22.jpg
Hledej pramen vody 2022

V pátek 3. června 2022 proběhlo na Slezskoostravském hradě velké finále soutěže Hledej pramen vody. Tuto soutěž pořádají Ostravské vodárny a kanalizace a zúčastnila se ho třída 5. A a 5. B. Dostali jsme se díky splnění základních teoretických EKO úkolů do velkého finále, kde soutěžila 5-ti členná družstva a ostatní žáci náležitě fandili.  I když jsme se neumístili na prvních třech místech, třídy si užily bohatý zábavný program a potěšil je i promodáreček od pořadatele.

Hledej pramen vody 2022 - fotogalerie

pramen-22.JPG
Exkurze - Olomouc - 6. AB

Letos naši šesťáci zdolávali překážky zcela nových předmětů, proto si zajeli do Olomouce své získané vědomosti ověřit v praxi. Nejdříve se v rámci občanské výchovy zajímali o naše kulturní dědictví a památky UNESCO v historickém centru města - Sloup Nejsvětější Trojice, Mariánský sloup, orloj, Jupiterovu, Neptunovu a Ariónovu kašnu. Své znalosti z fyziky, zeměpisu a přírodopisu využili při bádání v Pevnosti poznání, která je umístěna v původní Královské pevnůstce. Po delší procházce za dalšími historickými skvostmi města - Katedrála Sv. Václava, Arcibiskubský palác, Palackého univerzita - se autobusem vydali na Sv. Kopeček, kde je čekala poslední historická lahůdka - Bazilika Navštívení Panny Marie, a poté odpolední návštěva ZOO. Tam si z 32 metrové rozhledny mohli znovu vychutnat pohled na krásy Olomouce a širokého okolí. Po celý den si pečlivě zaznamenávali odpovědi na záludné otázky do pracovního listu.

olomouc-6AB-22.jpg
Den Dětí - 2. stupeň - filmová představení

S oslavou Dne dětí jsme nezapomněli ani na žáky 2. stupně. Ti si v pátek 10. června 2022 zpestřili výuku návštěvou filmového představení. Zástupci školního parlamentu provedli anketu ve svých třídách a navrhli filmy, které by rádi zhlédli.
Pro žáky 6. a 7. ročníku tak byl zajištěn animovaný film Zlouni. Třídy 8. a 9. ročníku si rozdělily pozornost mezi fantasy film Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství a skvěle hodnocený akční film Top Gun: Maverick. A podle ohlasů dětí i pedagogů jsme vybrali dobře.
Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na vstupné.

Den dětí - 2. stupeň - fotogalerie

dendeti-2-22.jpg
Týden čtení dětem

Naše škola se v červnu 2022 zapojila do projektu Celé Česko čte dětem - Týden čtení dětem. Paní učitelky českého jazyka z 2. stupně - Liana Svobodová, Karolína Englišová, Blanka Malá a Michaela Prokopová pozvaly v prvních dvou červnových týdnech děti k poslechu pohádek, bajek, či pověstí. Ty předčítaly každou velkou přestávku v naší školní knihovně. A že se dětem předčítání líbilo, svědčí fakt, že každým dnem se knihovna plnila víc a víc, anebo také dlouhý potlesk jako odměna pro paní učitelky.

Velmi nás zájem dětí o předčítání těšil, takže již nyní vám můžeme prozradit, že v podobných akcích budeme rády pokračovat.

Týden čtení dětem - fotogalerie

cteni-22.jpg
Minifotbal - 8. - 9. ročník - dívky - okresní kolo

V tomto školním roce jsme se v hodinách tělesné výchovy zaměřili i na minikopanou dívek, která se mezi nimi stává stále populárnější. Proto se naše škola mohla dne 13. června 2022 zúčastnit okresního kola v minifotbale - kategorie dívek - 8. - 9. ročník. Turnaj se konal na ZŠ Ukrajinská v Ostravě - Porubě. Dívky sice nezvítězily, ale získaly nové zkušenosti, například hru na velkém hřišti s umělou trávou.

Sestava:

Julie Košková, Radka Nachtmannová, Hana Maindová, Kateřina Krajíčková, Viktorie Pískovská, Gabriela Tokárová, Soňa Vojkovská a Karolína Konečná

Děkujeme za reprezentaci školy a těší nás velký zájem o tento sport i v dalších kategoriích.

Minifotbal - fotogalerie

minifotbal-d-22.jpg
Bo nám to není jedno !!!

V úterý 14. června 2022 se zástupci školních parlamentů všech čtyř škol Slezské Ostravy setkali v KD Muglinov. Zapojili se tak do projektu Bo nám to není jedno!!! , který realizuje Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci se SVČ Korunka a statutárním městem Ostrava. Tento projekt je zaměřen na rozvoj žákovských parlamentů na školách.

Náš žákovský parlament obstál na výbornou. Prezentoval mnoho svých akcí, které v průběhu školního roku pořádá, či je nápomocen v jejich organizaci apod. a byl tak vzorem a inspirací ostatním.

Bo nám to není jedno !!! - fotogalerie

parlament-bo-22.jpg
Almanach žákovské poezie - křest

Dne 15. června 2022 se ve Středisku volného času Ostrčilova v Ostravě konal křest Almanachu žákovské a studentské poezie. Této události za zúčastnili také žáci a žákyně naší školy, jejichž básně byly vybrány z velkého vzorku prací žáků a studentů z ostravských škol.

Program tohoto slavnostního dopoledne byl velmi pestrý. Například proběhly jazykové soutěže, kterých se naši žáci aktivně účastnili a mohli si tak odnést pěkné ceny. Do programu svým vystoupením vstupoval básník, prozaik, muzikant a divadelní ochotník Milan Šťastný, který nejen, že vystoupil se svou tvorbou, ale také přednesl tři nejzajímavější práce, mezi kterými byla i báseň Terezy Ďurišové z 8. B.

Naši ocenění reprezentanti:

Eva Němcová, Matěj Tvardek, Karolína Hartmannová, Anděla Frydrychová, Adéla Laskovská, Agáta Hromadová, Eliška Ivanovová, Lukáš Sládek, Michaela Sládková, Ondřej Koukal, Zuzana Broschová, Lorena Gjoni, Tereza Pavlisková, Michal Hartmann, Vendula Čeligová a Soňa Vojkovská

Všem žákyním a žákům blahopřejeme.

Křest Almanachu žákovské poezie - fotogalerie

almanach-22.jpg
CLIL ACROSS THE CURRICULUM

Napříč téměř všemi osnovami 2. stupně základní školy probíhala letos výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) v ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská. Potěšilo nás, že jsme byli opět zařazeni do „Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách se sídlem na území Ostravy pro školní rok 2021/2022“, který vyhlásilo statutární město Ostrava. Díky tomuto projektu naše škola v tomto školním roce obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 230.000 Kč, z něhož je možno hradit nejen nákup učebních pomůcek souvisejících s CLIL výukou, ale především výuku s rodilým mluvčím, kterou po celý rok koordinovala Simona Kyselová.

Metodu CLIL uplatňujeme v naší škole ve spolupráci s Jazykovou školou Hello v Ostravě již několik let. Rodilý mluvčí pan Simon Johnson z Velké Británie se stal pevnou součástí našeho kolektivu a spolu s kooperujícími pedagogy se nezalekl ani nové výzvy - celoroční CLIL výuka v nových odborných předmětech - chemie a dějepis, které se přiřadily k již tradičním předmětům jako je přírodopis, zeměpis, fyzika, výtvarná výchova a hudební výchova, a to vždy v pondělí a ve středu. V hodinách se využívaly různé metody výuky pro lepší pochopení učiva a osvojení si odborných výrazů - video prezentace, doplňovačky, křížovky, herní aktivity, hádanky, při výuce se používala interaktivní tabule, či eBeam systém, zakoupený v minulých letech právě z prostředků tohoto projektu. 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.

projekt-clil-21-22.jpg
clil-2122.jpg
Školní rok 2020/2021
Přírodovědná exkurze – 8.AB

Naši osmáci ze třídy A a B se v úterý 08. září 2020 zúčastnili motivační exkurze pod názvem „Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě“. Pořadatelé Česká společnost chemická spolu s PF OU, FMT VŠB-TU, SPŠCH Ostrava-Zábřeh a dalšími připravili v areálu hradu biologické hrátky, chemické soutěže a hry, strojní expozice, historickou tavbu železa, přírodovědný jarmark, ukázky zásahu hasičů a minikurz podávání první pomoci. Žáci viděli množství zajímavých pokusů, získávali body a odměny v různých soutěžích a odnesli si i spoustu užitečných pomůcek na výuku přírodovědných předmětů.

Fotogalerie

hrad-8ab-20.jpg
nahoru