Nastavení cookies
Zdravé zuby - projektový den

Učitelky 1. - 3. ročníku si v květnu 2023 připravily pro své žáky projektový den s preventivním programem péče o chrup. Děti se poutavou formou dozvěděly o funkci zubů, zásadách prevence zubního kazu a dentální hygieně. Se zaujetím sledovaly poučné video, řešily interaktivní úkoly. Pak přišlo na řadu i tvoření plakátů a výroba papírové hračky s tématikou čištění zubů, která se dětem velmi líbila. Za pěkně splněnou práci dostaly děti diplom, 1. ročník i balíček se zubní hygienou.
Domníváme se, že projektový den se zdařil, děti se opravdu nad svojí péčí o zoubky zamyslely a my doufáme, že jim tato aktivita vydrží ku prospěchu jejich zubního zdraví.
Na jednotlivé ročníky se můžete podívat v samostaných fotogaleriích.

Projektový den Zdravé zuby - Fotogalerie

bbb.jpg
Anglické odpoledne v pohybu

V úterý 30. května 2023 prožili talentovaní žáci 6. ročníku spolu se svými pedagogy Mgr. Dagmar Sládečkovou, Mgr. Kateřinou Lichou a Mgr. Jiřím Pilařem velice zajímavé odpoledne - své dovednosti v anglickém jazyku a znalosti ze zeměpisu spojili s pohybem - tedy s putováním po top kulturních a sportovních místech Moravské a Slezské Ostravy - Slezskoostravská radnice, Most Miloše Sýkory, Ostravská radnice, Komenského sady, Sareza bazén a stadion Bazaly. Každé zastavení bylo provázeno informacemi o daném místě v angličtině, které odprezentovali samotní žáci.

Odpoledne pro talenty - fotogalerie

Aj-odpoledne-23.jpg
Bohumínská Voice 2023

Ve středu 31. května 2023 se opět konala pěvecká soutěž Bohumínská Voice. Organizátorkou byla paní učitelka Mgr. K. Lichá a zúčastnilo se jí celkem 15 soutěžících z 5. - 9. ročníku - 11 děvčat a 4 chlapci. Každý ze soutěžících zazpíval jednu píseň v cizím jazyku, zazněly tak písně anglické, slovenské, ukrajinské i rómské. O úvod se postarala třída 7. A, která  předvedla kanonické provedení písně London Bridge. Porota ve složení Mgr. Liana Svobodová, Mgr. Soňa Fajkusová a Mgr. Simona Kyselová měla velmi těžké rozhodování, ale nakonec udělila dvě hlavní ceny: 

Hlas Bohumínské:

  • Valerie Krzáková, 5. B

Miláček publika:

  • Matyáš Seidler, 7. A

Odměnou, která byla zakoupená z prostředků SRPŠ, byl dárkový poukaz do kina na libovolný anglický film pro vítěze a všichni soutěžící dostali malé občerstvení.

Bohumínská Voice 2023 - fotogalerie

voice-23.jpg
Evropa 2050 - galerie

Žáci druhého stupně se zapojili do projektu Evropa, ve které chci žít: Evropa 2050. Soutěže se zúčastnili jak jednotlivci, tak skupiny z každého ročníku. Výsledkem projektu byla výtvarná práce, nad kterou mohly děti společně diskutovat na téma budoucnosti Evropy či jejího rozvoje. Velké poděkování patří zejména třídám 6. a 7. ročníku za jejich kreativní nápady a pilnou práci. Ve středu 31. května 2023 byli žáci pozvání na vernisáž do Slezkoostravské galerie a to i s oceněním!

Kategorie - Jednotlivci:

Sebastian Kubiak,7. A

Kategorie - Skupinová práce:

Eva Ramíková, Viktorie Pytelková a Kristýna Ryšková, 7. B

Cena poroty:

Adam Venglář, Adam Trojan, Vojtěch Záruba a Josef Hic, 6. B

Vítězům blahopřejeme!

Evropa 2050 - fotogalerie

galerie-23.jpg
Den dětí - sportovní program

Datum 1. červen je po celém světě znám jako Den dětí. Letos jsme pro děti prvního, druhého a třetího ročníku připravili zábavný sportovní den. Program byl rozdělen do dvou částí. Na školním hřišti probíhala mezi třídami sportovní olympiáda, během které žáci museli ukázat kolektivního ducha a schopnost spolupráce.

  • Mezi prvními třídami 1.místo obsadila 1.C
  • Mezi druhými třídami byla letos nejúspěšnější třída 2.B

Vítězem se však stal každý žák, který závodil s vypětím všech sil. Zaslouženou odměnou byl každému diplom a sladká odměna. Na školní zahradě pak probíhaly individuální zábavné soutěže. Zde si žáci užili dostatek pohybu a legrace.

Žáci třetího ročníku si program přemístili do Komenských sadů. Třeťáci mezi sebou soutěžili v hádankové výtvarné soutěži, kde si prohloubili učivo z prvouky, a v atletickém trojboji. Ten se skládal z běhu na 50 metrů, skoku z místa a z hodu granátem. I tento program děti velmi bavil a všechny si tento den užily.

Den dětí - fotogalerie

dendeti-1-23.jpg
Den dětí - filmová představení

Den dětí žáci 4. - 9. ročníku oslavili v pondělí 5. června 2023 návštěvou filmových představení dle vlastního výběru. Zástupci školního parlamentu provedli anketu ve třídách a zeptali se žáků, které filmy by rádi viděli. Na základě jejich návrhů jsme vybrali vhodné filmy:

  • Žáci 4. a 5. ročníku se pobavili u animovaného filmu Kocour v botách: Poslední přání (dle ČSFD 85%)
  • Pro žáky 6. ročníku byl zajištěn nádherný fantasy film Avatar: The Way of Water (dle ČSFD 81%).
  • Žáci 7. AB  a  8, B prožili chvilky napětí u filmu Top Gun - Maverick (dle ČSFD 87%)
  • Na žáky 8: AF a 9. ABF čekalo sportovní drama Creed III.

Dle ohlasů dětí i pedagogů jsme vybrali dobře. Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na vstupné.

Filmová představení - fotogalerie

dendeti-2-23.jpg
Prvňáčci v Dinoparku Doubrava

Konec školního roku se pomalu blíží a s ním je spjatá tolik očekávaná návštěva Dinoparku Doubrava. Naši prvňáčci se projevili jako milovníci dinosaurů, proto je tam paní učitelky začátkem června 2023 vzaly. V autobuse se zpívalo, aby cesta ubíhala rychleji. Po vstupu do Dinoparku žáci jen zářili úsměvy. Rozlehlý areál zde nabízel dinosaury, kteří se hýbali, dýchali a křičeli. Dále žáci zhlédli 3D kino, kde se na chvíli přemístili do druhohor. Celá prohlídka byla zpestřena komentovanou jízdou vláčkem, během které si mohl každý pohladit právě narozené dinosauří mládě. Nemusíte mít však strach, mládě nemělo zuby, takže se žáci vrátili do školy všichni a bez zranění. Na památku si mohli zakoupit některý z mnoha krásných suvenýrů. Všichni se náramně pobavili a také vzdělali.

Dinopark - fotogalerie

dinopark-1-23.jpg
Exkurze - 7. AB

V pátek 09. června 2023 podnikli naši sedmáci výzkumnou exkurzi do Zlínského kraje, při které v tříčlenných skupinkách vyhledávali informace, které si zapisovali do připravených pracovních listů, a vše také dokumentovali fotograficky. První zastávkou se stala Kroměříž s půvabnými zákoutími Květné zahrady (Libosadu) - Kolonáda, Rotunda, fontány, labyrinty, skleníky, citrusovníky, a jiné skvosty této pamatky UNESCO. V nedaleké části Kotojedy se vydali do světa filmových hrdinů a artefaktů v Muzeu filmových legend, jedné z pěti poboček v České republice. Závěrečná etapa bádání patřila návštěvě ZOO Lešná, ze které si odnesli nejen správné odpovědi na záludné otázky a suvenýry, ale také trošku dešťových kapek, kterým statečně celý den unikali. 

Exkurze - 7. AB - fotogalerie

exkurze-7ab-23.jpg
O Pohár Radnice Slezská Ostrava

Dne 12. června 2023 se konal na ZŠ Pěší fotbalový a volejbalový turnaj - O POHÁR RADNICE MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA. Poháru se zúčastnily všechny čtyři základní školy ze Slezské Ostravy. Turnaj se vedl v přátelském sportovním duchu a výsledky našich týmů nás potěšily:

  • 2. místo - dívky - volejbal
  • 3. místo - chlapci - fotbal

Děkujeme za krásné pořadatelství ZŠ Pěší a už se těšíme na další turnaj. 

O Pohár - fotogalerie

pohar-23.jpg
Hasiči ve škole

Ve středu 13. června 2023 navštívili naši školu hasiči z Kunčiček. Pro děti z prvních tříd měli připraven velmi zajímavý program, ve kterém jim přiblížili svoji důležitou práci Děti si mohly prohlédnout hasičská auta, vyzkoušet si speciální oblek, dokonce si i zasoutěžit.

Hasiči ve škole - fotogalerie

hasici-23.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | Další >> | Vše
nahoru