Nastavení cookies
Požární ochrana dětí a mládeže 2023

Letošní ročník výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže byl pro nás opět úspěšný a mezi oceněnými byli tito žáci naší školy.

 • Vu Phong Uyen, 8. A
 • Sebastianu Jaroslaw Kubiak, 7. A - postup do celostátního kola.

Velmi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Požární ochrana dětí a mládeže - fotogalerie

hasici-soutez-23.jpg
Dinopark Doubrava - 1. ročník

Konec školního roku se pomalu blíží a s ním je spjatá tolik očekávaná návštěva Dinoparku Doubrava. Naši prvňáčci se projevili jako milovníci dinosaurů, proto je tam paní učitelky v červnu 2023 vzaly. V autobuse se zpívalo, aby cesta ubíhala rychleji. Po vstupu do Dinoparku žáci jen zářili úsměvy. Rozlehlý areál zde nabízel dinosaury, kteří se hýbali, dýchali a křičeli. Dále žáci zhlédli 3D kino, kde se na chvíli přemístili do druhohor. Celá prohlídka byla zpestřena komentovanou jízdou vláčkem, během které si mohl každý pohladit právě narozené dinosauří mládě. Nemusíte mít však strach, mládě nemělo zuby, takže se žáci vrátili do školy všichni a bez zranění. Na památku si mohli zakoupit některý z mnoha krásných suvenýrů. Všichni se náramně pobavili a také vzdělali.

Dinopark - fotogalerie

dinopark-23.jpg
Almanach žákovské poezie 2023 - křest

Ve středu 14. června 2023 se ve Středisku volného času Ostrčilova v Ostravě konal křest Almanachu žákovské a studentské poezie. Této události za zúčastnili také žáci a žákyně naší školy, jejichž básně byly vybrány z velkého vzorku prací žáků a studentů z ostravských škol. Program tohoto slavnostního dopoledne byl velmi pestrý. Naši žáci se například zapojili do jazykových soutěží a odnesli si dárky, které jistě zpříjemní jejich školní dny. Pak se na scéně objevil nejen básník, ale i prozaik, muzikant a divadelní nadšenec Milan Šťastný, který vystoupil se svým uměním a přednesl vybrané práce. Kromě drobných haiku to byly básně našich žáků Adama Trojana a Natálie Zemánkové.

Naše básnické hvězdy:

 • Adam Trojan a Marcel Pöllich, 6. B
 • Sofie Blokšová a Daniela Lukáčová, 7. A
 • Natálie Zemánková, 8. A
 • Lukáš Sládek a Zuzana Broschová, 8. B
 • Jennifer Holanová, 9. B - dvě básně 
 • Melichar Cigán, 9. F

Gratulujeme všem našim talentovaným žákům a žákyním.

Almanach žákovské poezie - fotogalerie

almanach-23.jpg
Fajna dílna 2023

V průběhu 2. pololetí 2022/2023 měli žáci 6. - 9. ročníku možnost nakouknout do tajů cechu řemeslnického. Projekt Fajna dílna v DOV Ostrava poskytuje možnost vyzkoušet si svou zručnost v mnohých oborech - drátkování, práce s dřevem, výroba keramiky, šití na šicích strojích, svařování a mnohé další. Žáci si své výrobky - misky, polštářky, srdíčka, hmyzí domečky - mohli odnést domů. A že jim šla práce pěkně od ruky potvrdili i zkušení instruktoři dílen, kteří nešetřili slovy chvály na adresu našich žáků. Kdo ví, možná někteří objevili svou budoucí profesi...

Fajna dílna 2023 - fotogalerie

fajna-23.jpg
Exkurze - VŠB

Závěrečnou odměnou pro naše přírodovědné talenty z 8. a 9. ročníku byla exkurze do Institutu environmentálních technologií - VŠB - TUO v pátek 23. června 2023. Celkem 17 našich vědátorů mělo příležitost nahlédnout do nejmodernějších laboratoří zabývajících se zpracováním odpadu. Nezůstalo jen u teorie, byli zapojeni i do praktického procesu a na vlastní kůži si vyzkoušeli atmosféru praktických cvičení ve skutečných laboratořích.

Poděkování patří koordinátorce celé exkurze paní učitelce Ing. Janě Pajurkové Ocelkové a samozřejmě i ochotným průvodcům v IET - Ing. Martině Vráblové, Ph.D., Ing. Tereze. Bílkové, Ph D. a Mgr. Anně Ocelkové.

vsb-23.jpg
English across the curriculum

Doslova napříč všemi osnovami 2. stupně základní školy probíhala i letos výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) v ZŠ Bohumínská. Potěšilo nás, že jsme byli opět zařazeni do „Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách se sídlem na území Ostravy pro školní rok 2022/2023“, který vyhlásilo statutární město Ostrava. Díky tomuto projektu naše škola v tomto školním roce obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 302.000 Kč, z něhož je možno hradit nejen nákup učebních pomůcek souvisejících s CLIL výukou, ale především výuku s rodilým mluvčím.

Metodu CLIL uplatňujeme v naší škole ve spolupráci s Jazykovou školou Hello v Ostravě již několik let. Rodilý mluvčí pan Simon Johnson z Velké Británie se stal pevnou součástí našeho kolektivu a spolu s kooperujícími pedagogy  zabezpečuje hlavní myšlenku metody CLIL - plně integrovat výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka a propojit tak jazykovou výuku s výukou vyučovacího předmětu. V tomto školním roce CLIL výuka probíhala na 2. stupni v předmětech přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, dějepis, výtvarná výchova, a to v pondělí, ve středu a v pátek.  Svou projektovou hodinu s rodilým mluvčím zažily i některé třídy 1. stupně v předmětu prvouka. V hodinách se využívaly různé metody výuky pro lepší pochopení učiva a osvojení si odborných výrazů - video prezentace, doplňovačky, křížovky, herní aktivity, hádanky, při prezenční výuce se používala interaktivní tabule s eBeam systémem zakoupeným z prostředků tohoto projektu.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.

plakát-CLIL-22-23-page-001.jpg
clil-22-23.jpg
Školní rok 2021/2022
Badatelský svět - 6. A, 7. B, 8. B

V úterý 21. září 2021 se naši badatelé z tříd 6. A, 7. B a 8. B vydali do Badatelského světa, který byl realizován ve spolupráci ostravských středisek volného času a domu dětí a mládeže. Jednalo se o program environmentálního charakteru pro žáky základních škol, v němž si žáci i jejich učitelé mohli zábavnou zážitkovou formou prostřednictvím metody „badatelské vyučování“ vyzkoušet různá měření a výzkumné postupy z oblastí pedologie, meteorologie, fenologie, biometrie a hydrologie.  Každá 3-5-členná skupina absolvovala celkem osm disciplín ve stanoveném časovém limitu (odborná měření, práce s přístroji a pracovními listy, zábavné soutěžní disciplíny) s následným vysvětlením správného řešení.  Po splnění všech úloh byli všichni žáci odměněni malou pozorností - hlavolamem.

Badatelský svět - fotogalerie

badasvet-21.jpg
Český den proti rakovině - 25. ročník

Velkou část práce věnuje žákovský parlament charitativním činnostem. V netradičním podzimním termínu se uskutečnil již 25. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině. Od středy 29. září do pátku 1. října tak mohli i žáci naší školy, zaměstnanci ZŠ i MŠ Bohumínská, zákonní zástupci i další zakoupit u zástupců školního parlamentu žlutou kytičku, tentokrát s tmavě zelenou stužkou, a podpořit tak boj proti rakovině. Každý dárce dostal ke kytičce i letáček s informacemi o prevenci nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty s cílem upozornit na rizikové faktory a na příznaky, které by nikdo neměl přehlédnout. V letošním roce se podařilo vybrat rekordní částku 11. 992,- Kč. 

Český den proti rakovině - fotogalerie

Od organizátorů akce jsme dostali milé poděkování.

Milí spolupracovníci Českého dne proti rakovině,

jménem organizátorů sbírky a jménem Ligy proti rakovině Praha ze srdce děkujeme všem, kteří jste se do letošního Českého dne proti rakovině zapojili - velký dík organizátorům, přispěvatelům, dobrovolníkům i podporovatelům! Díky vám se podařilo během letošního 25. ročníku sbírky Český den proti rakovině vybrat více než 16 milionů Kč!

Liga proti rakovině si velmi váží vysoké a stálé důvěry spoluobčanů, kteří každoročně podpoří její aktivity zakoupením kytičky. Vybrané finanční prostředky budou použity na projekty boje proti rakovině a rozděleny na konci letošního roku, o podrobnostech budeme informovat.

Přejeme hlavně dobré zdraví Vám i všem Vašim blízkým a budeme doufat ve spolupráci při dalším ročníku sbírky.

Mějte se krásně!

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha

s pozdravem

Jana Mauleová

cdpr-21-c.jpg
Pohár Starosty Slezské Ostravy

První říjnový den 2021 proběhl Pohár Starosty v atletice pro 4 základní školy městského obvodu Slezská Ostrava. V nádherném slunečném sportovním dni prožilo 16 žáků 2. - 9. ročníku z naší školy atletický viceboj. A úspěšně!

Soutěž družstev - 2. místo - ZŠ Bohumínská

Soutež jednotlivců - děvčata - 1. místo - Adriana Górná, 7. A

Všem reprezentantům naší školy děkujeme za bojovnoist a skvělé výkony!

 

Pohár Starosty Slezské Ostrava - fotogalerie

pohar-starosty-21.jpg
Přírodovědný Klokan 2021/2022 - 16. ročník

Ve středu 13. října 2021 se uskutečnilo školní kolo Přírodovědného Klokana, do kterého se zapojilo 49 žáků 9. ročníku. V časovém limitu řešili přírodovědně zaměřené úlohy (fyzika, zeměpis, matematika, přírodopis) bodově rozdělené do 4 úrovní náročnosti. Statistika výsledků všech soutěžících byla poslána do městského centra soutěže, kde se porovnávaly výsledky všech ostravských základních škol. 

 • 1. místo – Filip Volný, 9. F – 80 b.- celkové 6. místo celoostravského kola
 • 2. místo – Barbora Górná, 9. B – 67 b.
 • 3. místo – Jonáš Kwašný, 9. F a David Podešva, 9. B – 66 b.

Blahopřejeme!

klokan-21.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | Další >> | Vše
nahoru