Den Země 2021

Také letos i přes nepříznivou epidemickou situaci se naše škola zapojila do oslav Dne Země. Vyučující dostali nabídku aktivit, ze které si mohli vybrat, jakým způsobem se třída zapojí. Žáci prvního stupně si vybrali výtvarné soutěže: „Fantastická zvířata a stroje“, „Mláďata“ a také se aktivně zapojili do výzvy „Ukliď své okolí“ spolu se svými staršími spolužáky z druhého stupně.

Žáky čtvrtých a pátých tříd oslovilo téma „Ze života hmyzu“, spočívající v plnění úkolů, které budou postupně zveřejňovány prostřednictvím videí po dobu 8 týdnů. Na základě prvního zadání žáci vytvořili nádherné hmyzí domečky.

Česká koalice pro ochranu biodiverzity připravila pro žáky druhého stupně kvíz plný zajímavých faktů a otázek týkajících se české i světové přírody. Vyučující ho zařadili do distanční výuky. Z ohlasů vím, že se tento počin setkal s pozitivními reakcemi ze strany žáků i učitelů. Držíme palce také žákům, kteří poslali svou povídku do mezinárodní literární soutěže Den Země 2021. Doufám, že zmiňované různorodé aktivity nám opět připomněly důležitost a nezbytnost ochrany přírody a životního prostředí.

Den Země 2021 - fotogalerie

domecek-21.jpeg
Kamínky pro radost

Období, kdy jsme nechodili do školy, bylo dlouhé. Nemohli jsme se potkávat, sportovat, zajít do kina nebo divadla. Dokonce byla doba, kdy jsme nemohli jet ani na hory, protože bychom překročili hranice okresu. Jaro má být veselé, ale nám bylo smutno. Proto jsme přemýšleli, jak a čím udělat lidem kolem  radost a přitom neporušit nařízení a opatření. Malování a rozmisťování kamínků to vše splnilo.

Kamínky pro radost - fotogalerie

kaminky-20-01.jpg
Den Země - Ukliď své okolí - 5. A

V rámci svátku Den Země se naše třída 5. A zapojila do akce „Ukliď své okolí“. Domluvili jsme se s dětmi a snažili se udělat pořádek v okolí našich domovů a v přírodě. Vytvořili jsme skupinky, popadli jsme pytle, rukavice a „lovili“ odpadky. Bohužel někteří žáci se tak soustředili na sbírání, že se zapomněli vyfotit s úlovkem. Kdo neměl možnost se zapojit do této akce, tak se snaží vytvořit obrázek do výtvarné soutěže Fantastická zvířata a stroje.

IMG_8281.JPG
Třídní časopis - projekt - 2. stupeň

Distanční výuka se stále prodlužuje, čas strávený u monitoru se zdá být delší a delší, klesá motivace a aktivita při práci. V českém jazyce intenzivně pracujeme na mluvnici, zvládáme i literaturu, ale probrat slohové útvary, slohové postupy, publicistické žánry atd., zabere opravdu hodně času, zvlášť pokud výstupem má být slohová práce žáků. Nakonec jsme ale přišly na to, jak vše zvládnout, pro mnoho dětí navíc zajímavou a zábavnou formou a jak zároveň dětem připomenout, že březen je měsícem knihy a čtenářství.

Třídní kolektivy 2. stupně v průběhu března tvořily vlastní časopis. Od základu. Žáci si museli rozdělit role, vymyslet název, najít téma ke zpracování, uspořádat ankety, vést rozhovory,  doplnit fotografie... Děti si tak vyzkoušely práci šéfredaktora, redaktora, editora, korektora, grafika, zvládly slohové postupy a útvary (dle ročníků), zopakovaly si pravidla slušné diskuze, dodržování termínů a mnoho, mnoho dalšího. Některé třídy pracovaly velmi samostatně, jiné potřebovaly vedení a pomoc učitelek jazyka českého Mgr. Blanky Malé, Mgr. Michaely Prokopové a Mgr. Liany Svobodové. Výsledkem je 10 skvělých třídních časopisů:

Časopis třídy 6. A                    Časopis třídy 6. B

Časopis třídy 7. A                    Časopis třídy 7. B

Časopis třídy 8. A                    Časopis třídy 8. B

Časopis třídy 9. A                    Časopis třídy 9. B

Časopis třídy 8. F                    Časopis třídy 9. F

olympcj-01.jpg
Velikonoční zajíčci - 3. B

Děti ve 3. B mají vždy moc pěkně vyzdobenou třídu svými výtvory. Jejich paní učitelka Dana Sliwková má celoročně skvělé nápady. Ani distanční výuka ji od tvorby s žáky neodradila. Vy si tak ve fotogalerii můžete prohlédnout krásné zaječí rodinky. Ty sice nebudou zdobit školní třídu, ale o to větší parádu udělají doma dětem a jejich rodinám při velikonoční výzdobě.

Velikonoční zajíčci (fotogalerie)

zajicci-21.jpg
Matematický Klokan 2021 - školní kolo

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický Klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V ČR se soutěž Matematický Klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. 

Naše škola je pravidelným účastníkem této populární solutěže, žáci z 2. - 9. ročníku ale letos soutěžili distančně, což byla pro mnohé výzva vykročit z komfortní zóny a soustředit se 60 minut na 24 náročných matematických úloh. Páteční březnové odpoledne bylo pro ně nejen matematickýcm oříškem, ale i zkouškou vytrvalosti a odhodlání. Žádné potíže je však neodradily, ani kolísající WI-FI signál, ani výpadek proudu, ani potíže s excel-tabulkou.Přinášíme vám výsledky ve všech 4 kategoriích v rámci základní školy:

Kategorie - Cvrček - 2. - 3. ročník:

 • 1. místo - Eliška Sajdoková, 2. A
 • 2. místo -Tomáš Krob, 3. B
 • 3. místo - Aleš Kuběna, 3. A

Kategorie - Klokánek - 4. -  5. ročník:

 • 1. místo - Petr Malý, 4. B
 • 2. místo - Karolína Hartmannová, 4. A
 • 3. místo - Johanka Žmolíková, 5. A

Kategorie - Benjamín - 6. - 7. ročník:

 • 1. místo - Emma Kolková, 7. B
 • 2. - 3. místo - Laura Kováčová, 7. A
 • 2. - 3. místo - Lukáš Sládek, 6. B

Kompletní výsledková listina - Benjamín

Kategorie - Kadet - 8. - 9. ročník:

 • 1. místo - Petr Caletka, 9. A - a celkové 8. místo ze všech ostravských škol (500 účastníků)
 • 2. místo - Michal Caletka, 9. A
 • 3. místo - Michal Sikora, 8. F

Kompletní výsledková listina - Kadet

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast.

klokan-21.jpg
Chemická olympiáda 2020/2021 – 57. ročník

Podobně jako v minulých letech i v tomto školním roce jsme se zapojili do Chemické olympiády. Ta probíhala netradičně online formou. V první části školního kola kategorie D se mohli žáci 8. a 9. ročníku zaregistrovat a řešit teoretické a praktické úlohy z anorganické chemie v pohodlí domova. Druhá část školního kola se uskutečnila 19. března 2021 formou online testu pod technickým zabezpečením VŚCHT ve všech krajích ČR stejně. Postupový klíč této olympiády je založen na porovnání bodových výsledků všech soutěžících v daném okresu. Naši nejlepší řešitelé školního kola se stali i úspěšnými řešiteli okresního kola, které se uskutečniko 29. března 2021 taktéž on-line formou.

Výsledky školního kola - kategorie D:

 • 1. místo - Štěpán Resler, 8. B
 • 2. místo - Petr Seidler, 9. B
 • 3. místo - Petr Caletka, 9. A
 • 4. místo - Bára Mamulová, 9. A

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

chemol.jpg
Zeměpisné soutěže - 8. ročník

V březnu 2021 - po ukončení tematického celku Evropa - se všichni žáci 8. ročníku zapojili do třídní kola zeměpisné soutěže "Poznej známá místa Evropy". Dva nejlepší soutěžící z každé třídy postoupili do mezitřídní soutěže "Riskuj", kde hájili barvy své třídy.

Konečné pořadí soutěže, kterou připravily paní učitelky Mgr. Dagmar Sládečková-Wrobelová a Mgr. Petra Ryšková:

 • 1. místo - David Podešva a Štěpán Resler. třída 8. B
 • 2. místo - Vojtěch Zajíc a Jonáš Kwašný, třída 8. F
 • 3. místo - Nikola Bergerová a Richard Pifka, třída 8. A

Vítězným dvojicím blahopřejeme za skvělé zeměpisné znalosti a všem zúčastněným žákům děkujeme za odvahu zúčastnit se a za pozitivní vztah k předmětu zeměpis.

evropa-21.jpg
Projekt UNICEF - Nákup panenky - 7. B

Svou lidskost a štědrá srdíčka ukázali žáci třídy 7. B, kteří se pod vedení paní učitelky Mgr. Dagmar Sládečkové Wrobelové v rámci zeměpisného tématu "Afrika - Sahel - nejchudší oblast kontinentu" zapojili do projektu humanitární organizace UNICEF - dětského fondu OSN s názvem "Nákup panenky". Koupí panenky tak zabezpečili očkování jednoho dítěte z oblasti Sahel proti šesti smrtelným nemocem. Za tento šlechetný počin získali nejen dobrý pocit z pomoci druhým dětem, ale také poděkování organizace UNICEF, ke kterému se připojujeme i my z naší Bohumínské.

unicef-21.jpg
Olympiáda v jazyce anglickém 2020/2021

Školní kolo Olympiády v jazyce anglickém v kategorii 2A (8. a 9. ročník) proběhlo ve dvou částech. V únoru 2021 celkem 18 soutěžících řešilo online test zaměřený na slovní zásobu, gramatiku, a čtení s porozuměním. Trojice nejlepších řešitelů postoupila do druhé části - konverzační (konala se začátkem března 2021), kde soutěžící předvedli své konverzační dovednosti při opisu a porovnání obrázků a také fantazii při tvorbě příběhu. Vítěz této kategorie postupuje do okresního kola, které se uskuteční koncem března 2021.

Výsledky školního kola - kategorie 2A:

 • 1. místo - Richard Pifka, 8.A - postup do OK ->  úspěšný řešitel okresního kola
 • 2. místo - Mariana Bartečková, 9.B
 • 3. místo - Nela Golombová, 8.A

Úspěšní řešitelé online testu:

 • Barbora Górná, 8. B
 • Vojtěch Zajíc, 8. F
 • David Podešva, 8. B
 • Petr Caletka, 9. A
 • Jakub Vrobel, 8. F
 • Lucie Vargová, 8. F
 • Damián Prepsl, 8. F
 • Daniela Trojanová, 8. B
 • Lukáš Hlavatík, 8. F

Vítězům i úspěšným řešitelům blahopřejeme.

ajol-logo.png
Fotopozdravy z jarních prázdnin - únor 2021

Všichni jsme doufali, že se v březnu vrátíme do školy. Že se budeme učit, povídat si, sdílet zážitky, radost, pomáhat si. Že budeme spolu. Místo toho přišla další omezení. Děti si tak aspoň zavzpomínaly na jarní prázdniny, kdy mohly na výlety, do hor, na chaty apod. Mnohé fotky mají informace o navštívených místech, či zajímavé postřehy.

Fotopozdravy z jarních prázdnin (fotogalerie)

jarni-21.jpg
Projekt - Vesmír - 3. ročník

Žáci třetích tříd mají v učebních osnovách vesmír a planety zmíněny jen okrajově. Díky atraktivitě daného tématu se ale paní učitelky spolu s dětmi rozhodly prozkoumat tuto látku podstatně hlouběji. Žákům se téma velmi líbilo, zkoumali ho opravdu podrobně a z mnoha úhlů pohledu. Jejich závěrečné práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii a třeba se i něco přiučit.

Projekt - Vesmír (fotogalerie)

vesmir-21.jpg
Zeměpisná olympiáda 2020/2021

Okresní kolo Zeměpisné olympiády se konalo online 17. února 2021 (náhradní termín - 24. února 2021). Z naší školy se tohoto kola zúčastnilo celkem 8 žáků, kteří ve 3 kategoriích dosáhli tyto výsledky: 

Kategorie A - 6. ročník:   

 • 05. místo - Vendula Buchtová,  6. B
 • 21. místo - Adriana Górna,  6. A
 • 25. místo - Lukáš SLádek,  6. B

​Kategorie B - 7. ročník: 

 • 10. místo - Anna Sajdoková, 7. A
 • 28. místo - Michal Hartmann, 7. A
 • 35. místo - Kryštof Pyka, 7. A

Kategorie C - 8.-9. ročník: 

 • 11. místo - Petr Seidler, 9. B
 • 24. místo - Daniela Trojanová, 8. B

Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Školní kolo Zeměpisné olympiády proběhlo na konci ledna za účasti 31 žáků 6. -  9. ročníku. Soutěžící ve třech věkových kategoriích museli prokázat nejen své vědomosti v testu geografických znalostí, ale také své dovednosti při práci s atlasem. Do okresního kola, které se bude konat v únoru 2021, postoupili tři nejlepší z každé kategorie. 

Kategorie A - 6. ročník:

 • 1. místo - Vendula Buchtová, 6. B - 32 b.
 • 2. místo - Adriana Górna, 6. A - 30 b.
 • 3. místo - Lukáš Sládek, 6. B - 16 b.

 Kategorie B - 7. ročník:

 • 1. místo - Anna Sajdoková, 7. A  - 32 b.
 • 2. místo - Kryštof Pyka, 7. A - 31 b 
 • 3. místo - Michal Hartmann, 7. A  - 30 b.

Kategorie C - 8. - 9. ročník:

 • 1. místo - Petr Seidler, 9. B - 43 b.
 • 2. místo - Daniela Trojanová, 8. B - 40 b.
 • 3. místo - Michal Sikora,  8. F - 38 b.

Vítězům i všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

thumbnail_zo-logo-300x234.jpg
Zimní tvoření ve škole - 1. a 2. ročník

Přestože stále pokračuje distanční výuka a žáci 3. - 9. ročníku se vzdělávají online, má naše ZŠ Bohumínská krásnou zimní výzdobu. Vše to zvládly děti 1. a 2. tříd za pomocí jejich paní učitelek, asistentů a paní vychovatelek v družince. A co vše můžete na chodbách, ve třídách a dokonce i venku vidět?

Ledové ozdoby
Žáci 2. C využili mrazivých dnů a vytvořili ledové ozdoby se semínky. Ozdobili jimi školní stromeček a doufají, že jakmile ozdoby začnou tát, přijdou semínka ptáčkům vhod. Měli radost z toho, že mohou pozorovat, jak se voda pomalu mění v led a byli pyšní na své výrobky.

Zimní sporty
Krásná zima vybízející k zimním hrátkám byla inspirací pro vytvoření nádherných postaviček různých sportů. Žáci 2. C se nechali inspirovat sportovci, kteří se připravují na Mistrovství světa. Plastelína nás trochu neposlouchala, proto se některým sportovcům klátí nohy, ale nakonec z toho byl úžasný pohled na vykonané dílo.

Karneval
Proč karneval? Protože je doba karnevalů. Ty sice nemůžeme uskutečnit tak, jak jsme zvyklí, ale udělali jsme si alespoň ve třídách 2. B a 2. C malý třídní karneval. Nejprve jsme si ve škole vytvořili masky. Inspiroval nás článek v angličtině - anglický kocour Otto a myšky Tina, Ruby a myšák Spike. Hráli jsme scénku podobnou pohádce O neposlušných kůzlátkách, jenže myšky kocoura poznaly. Užili jsme si spoustu legrace.

Nenápadný nácvik číslice 8
Děti v 1. C ani neví, že trénují, že se učí psát číslici 8, ono to jde totiž krásně hravou formou. Tučňáci ani netuší, jak prvňáčkům s nácvikem pomohli. A výsledkem jsou krásné obrázky.

Výtvarka je skvělá, když můžeš patlat, matlat
A výsledkem jsou zasněžené stromy. Jak jsme to v 1. C "sněžili?" Přece svými prsty. A to nás fakt baví.

Sněhuláci a zimní příroda
Zima inspirovala žáky k výrobě papírových sněhuláků, kteří posloužili k výzdobě a oživení chodby a třídy. Dále kreslili zimní přírodu, která nás teď všude obklopuje. Děti tvoří i v družině, např. krásná zasněžená okna vytvořená pomocí razítek.

Zimní tvoření (fotogalerie)

ozdoby-2c-21.jpg
Projekt - Ledové obrázky - 4. - 5. ročník

Žáci 4. a 5. ročníku v rámci projektu vyráběli ledové obrázky. Vše začalo již na podzim sběrem vhodných přírodnin. Potom jsme čekali na mrazivé počasí a v lednu jsme se konečně dočkali. Do libovolné plastové krabičky jsme umístili přírodniny, zalili vodou a nechali zmrazit. S napětím jsme čekali na výsledek. Posuďte sami, jak se nám to povedlo, a navštivte naši virtuální galerii.

Fotogalerie

led-obrazky-21.jpg
Olympiáda z jazyka českého 2020/2021

V prosinci 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z českého jazyka, což je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Těší nás velký zájem - školního kola se účastnilo 29 žáků 8. a 9. ročníku, kteří řešili dvě části – velmi náročnou část gramatickou a následně část slohovou, jejíž téma pro tuto I. kategorii znělo „V mé knihovničce nesmí chybět..." Koordinátorem soutěže byla paní učitelka Mgr. Liana Svobodová.

Výsledky školního kola:

 • 1. místo - Michal Caletka, 9. A - 35,5 b. - postup do okresního kola
 • 2. místo - Mariana Bartečková, 9. B - 31 b. - postup do okresního kola
 • 3. místo - Michaela Dluhošová, 9. B - 29 b. 

Kompletní výsledková listina (pdf)

Blahopřejeme vítězům i všem úspěšným řešitelům a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole dne 26. ledna 2021, které se poprvé v historii soutěže uskuteční online formou.

Fotogalerie

olympcj-01.jpg
iBobr 2020/2021

I letos se naše škola stala jednou z mnoha "BOBŘÍCH ŠKOL".  Žáci 4. - 9. ročníku se v prosinci 2020 zapojili do celostátní soutěže, IBOBR, která je zaměřena na běžného bystrého žáka se zájmem o současný svět technologií.  Cílem soutěže je klást žákům informatické otázky a problémy a ukázat, že informatika není totéž co ovládání počítače. Mezi nejlepší řešitele v jednotlivých kategoriích patří:

a) kategorie MINI (4.-5. ročník) - celkem 45 soutěžících:

 • 4. ročník - Petr Malý - 172 bodů
 • 5. ročník - Johanka Žmolíková - 134 bodů
 • 5. ročník - Eliška Šulcová - 120 bodů
 • 5. ročník - Kristýna Ryšková - 116 bodů 

b) kategorie BENJAMÍN (6.-7. ročník) - celkem 40 soutěžících:

 • 7. ročník - Sebastian Berousek - 164 bodů
 • 7. ročník - Jan Figiel - 164 bodů
 • 7. ročník - Ema Kolková - 164 bodů
 • 7. ročník - Kateřina Krajíčková - 160 bodů
 • 7. ročník - David Venglář - 156 bodů
 • 7. ročník - Klára Kaločová - 152 bodů 

c) kategorie KADET (8.-9. ročník) - celkem 24 soutěžících:

 • 9. ročník - Filip Šupík - 120 bodů
 • 9. ročník - Radim Onda - 115 bodů
 • 9. ročník - Jakub Tomášek - 115 bodů

Blahopřejeme!

ibobr-20.jpg
Mikulášská nadílka 2020

V pátek 4. prosince 2020 zavítal na naši školu Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem. Navštívili děti na prvním stupni. Hodné děti pochválili a těm zlobivějším promluvili do duše. Pak si vyslechli básničky nebo recitované vánoční koledy a za odměnu všem předali malý dárek. Nezapomněli ani na rodinné centrum Chaloupka Malý svět na Slezské. Nejmenší dětičky byly statečné. I jim Mikuláš předal balíček se sladkostmi.

Fotogalerie

mikulas-20.jpg
Dějepisná olympiáda – školní kolo

Ve středu 2. prosince 2020 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády s tématem „Labyrintem barokního světa (1556-1781)“. Olympiády se účastnilo celkem 5 žáků z 8. a 9. ročníku. Jistotu postupu do okresního kola soutěže má vítěz školního kola. O případné účasti dalších úspěšných řešitelů rozhodne porovnání jejich bodového zisku s žáky ostatních ostravských škol. 

 • 1. místoMichal Caletka, 9. A – 48,5 b
 • 2. místoPetr Seidler, 9. B – 47,5 b
 • 3. místoPetr Caletka, 9. A – 47 b.

Další úspěšní řešitelé:

 • Michael Halfar, 9. B – 43 b
 • Štěpán Resler, 8. B – 42,5 b

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme k dosaženým výsledkům!

dejol-20.jpg
Přírodovědný Klokan – městské kolo

Ve středu 11. listopadu 2020 se uskutečnilo online školní kolo Přírodovědného Klokana, do kterého se zapojilo 61 žáků 9. ročníku. Statistika výsledků všech soutěžících byla poslána do městského centra soutěže, kde se porovnávaly výsledky všech ostravských základních škol. Naše škola nejenže zaznamenala nejpočetnější účast, ale i obsadila první tři místa.

 • 1. místoAndrea Kousalíková, 9. B – 96 b.
 • 2. místoSabina Krůlová, 9. B – 93 b.
 • 3. místoMariana Bartečková, 9. B – 91 b.

Blahopřejeme!

klokan19.jpg
Logická olympiáda – 2. stupeň

Celkem se v ČR do kategorie B (2. stupeň) zapojilo 16.876 soutěžících (2.470 v našem kraji). Naši logici se v konkurenci neztratili a zařadili se mezi nejúspěšnější řešitele. Toto je Top 7 z naší školy:

 • Radim Onda, 9. B
 • Bára Mamulová, 9. A
 • Anna Sajdoková, 7. A
 • Jakub Tomášek, 9. B
 • Bára Matoušová, 9. A
 • Ema Sakalíková, 9. A
 • Štěpán Resler, 8. B

Blahopřejeme!

logol.jpg
Živá knihovna studijních možností – 9.AB

Blíží se čas rozhodnutí, kam dál po základní škole, proto deváťáci vyrazili do Světa techniky v DOV prozkoumat nabídku různých středních škol nabízejících studijní i učební obory.

Fotogalerie - 9. A

Fotogalerie - 9. B

povolani-20-300x225.jpg
povolani-9b-20-300x225.jpg
Přírodovědná exkurze – 8.AB

Naši osmáci ze třídy A a B se v úterý 08. září 2020 zúčastnili motivační exkurze pod názvem „Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě“. Pořadatelé Česká společnost chemická spolu s PF OU, FMT VŠB-TU, SPŠCH Ostrava-Zábřeh a dalšími připravili v areálu hradu biologické hrátky, chemické soutěže a hry, strojní expozice, historickou tavbu železa, přírodovědný jarmark, ukázky zásahu hasičů a minikurz podávání první pomoci. Žáci viděli množství zajímavých pokusů, získávali body a odměny v různých soutěžích a odnesli si i spoustu užitečných pomůcek na výuku přírodovědných předmětů.

Fotogalerie

hrad-8ab-20.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | Vše